FiwaGuard | Systemy Autobusowe Sp. z o.o.

FiwaGuard

Aby potwierdzić wiedzę zdobytą na naszym doświadczeniu i budowanym przez wiele lat opiniom i zaufaniu klientów, poprosiliśmy o opinię Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Opinia ta potwierdza nasze doświadczenie i jasno wskazuje, że wyłącznie systemy proszkowe zapewniają odpowiednie zabezpieczenie pojazdów o napędach hybrydowych, gazowych oraz elektrycznych. Poniżej zamieszczamy najważniejsze wnioski z opinii, a cała opinia DO POBRANIA TUTAJ

Wnioski:

1. Woda i jej pochodne są bardzo uniwersalnym środkiem gaśniczym, pod warunkiem zastosowania w bardzo dużej ilości – zgodnie z analizami amerykańskiej agencji NFPA (National Fire Protection ssociation) do ugaszenia baterii niewielkiego pojazdu hybrydowego potrzeba 5.000 – 10.000 litrów – w przypadku autobusu mówi się o 150.000 litrów.

2. Wody nie wolno stosować w przypadku gdy jej zastosowanie może doprowadzić do porażenia prądem osób postronnych – a więc w autobusach elektrycznych i hybrydowych.

3. Wody nie wolno stosować do gaszenia baterii litowo-jonowych, gdyż jej zastosowanie doprowadza do wydzielenia się nadtlenku wodoru i eksplozji.

4. Preferowanym środkiem gaśniczym w przypadku autobusów elektrycznych i hybrydowych są proszki gaśnicze.

5. W przypadku autobusów CNG / LNG woda i jej pochodne nie mogą być stosowane, gdyż bezpośredni kontakt z wody z gazem prowadzi do regazyfikacji i podsycenia płomienia. Woda nie gasi wybuchów gazów – a z takimi sytuacjami mieliśmy kilkukrotnie do czynienia na naszym rodzimym rynku autobusowym. Preferowanym środkiem gaśniczym jest proszek gaśniczy.

6. Z racji budowy akumulatorów preferowane jest stosowanie proszków gaśniczych, który odznacza się właściwościami inhibicyjnymi.

 FiwaGuard to autonomiczny system gaśniczy charakteryzujący się wysoką skutecznością w wykrywaniu i gaszeniu pożarów. Wykorzystywany w wielu dziedzinach i branżach, wszędzie tam, gdzie ogień jest niepożądany i w razie jego zaistnienia spowodowałby znaczne straty. Najczęściej montowany w autobusach spalinowych, elektrycznych, hybrydowych i maszynach stale pracujących w ekstremalnych warunkach, lecz nie tylko, bo i także w obiektach stacjonarnych jakimi są serwerownie, rozdzielnie elektryczne, generatory, wiatraki. Na całym świecie porusza się kilkadziesiąt tysięcy pojazdów wyposażonych w nasz system gaszenia.