Jak działa system? | Systemy Autobusowe Sp. z o.o.

Jak działa system?

schemat

 

JAK DZIAŁA SYSTEM?

W przypadku pożaru przewód detekcyjny FiWaGuard ulega przepaleniu aktywując zawór butli i uwalniając dystrybucję środka gaśniczego systemem dysz gaśniczych. Środek gaśniczy szybko wypełnia obszar w którym zostały zainstalowane dysze. Absorbuje pozostałe łatwopalne płyny i oleje zapobiegając powtórnemu zapłonowi. Proszek gaśniczy jest nie toksyczny, odpowiedni do użycia w przypadku pożarów spowodowanych prądem elektrycznym oraz wszelkimi cieczami łatwopalnymi.  Dodatkowo jest najwłaściwszym medium zalecanym do pożarów grupy ABC:

  • A- Pożary ciał stałych, które pod wpływem ciepła ulegają rozkładowi i wydzielają przy tym gazy palne i pary.
  • B- Pożar cieczy palnych i substancji topiących sie pod wpływem ciepła.
  • C- Pożary gazów palnych.

System zaopatrzony jest w czujnik ciśnieniowy podłączony do centralki sterującej wizualną
i dźwiękową informacją dla kierowcy. Przewód detekcyjny FiWaGuard idealnie nadaje się do wykrywania ognia ponieważ toleruje wszelkiego rodzaju wibracje, zanieczyszczenia
i ekstremalne temperatury w jakich pracują pojazdy. Dzięki pneumatycznemu sterowaniu do aktywacji nie wymaga żadnej energii elektrycznej i nie wywiera dodatkowego obciążenia systemu elektrycznego.

Nasz system składa się z następujących podzespołów:
Środek gaśniczy
Stosowany w automatycznym systemie tłumienia pożaru FiWaGuard to drobnoziarnisty proszek – fosforan monoamonowy (NH4H2PO4), znany jako ABC lub proszek wielozadaniowy.
Butla
Chemiczny proszek gaśniczy ABC jest przechowywany w ciśnieniowej butli stalowej wypełnionej sprężonym azotem do około 18 Bar. Każda butla wyposażona jest w niklowany zawór mosiężny, manometr do monitorowania ciśnienia w butli oraz zawór połączony z systemem detekcji FiWaGuard.
Przewód detekcyjny
Jest odporny na większość powszechnych chemikaliów, olejów i substancji. Spełnia dwie funkcje: wykrywanie pożaru oraz aktywację systemu. Przewód jest zainstalowanym w całym obszarze potencjalnego zagrożenia i połączony z wierzchołkiem zaworu butli. Wypełniony jest azotem pod ciśnieniem utrzymując system w pozycji „aktywny”. Przewód wykrywania FiWaGuard jest wrażliwy na temperaturę i emisję energii, w momencie wystąpienia pożaru – przepala się, a spadek ciśnienia aktywuje system gaśniczy.
Czujnik ciśnieniowy
Pozwala na monitorowanie ciśnienia w systemie, sterowanie systemem i/lub zasilanie lub pozbawianie zasilania wszelkiego wyposażenia elektrycznego. Ten element może być połączony z końcem linii przewodu detekcyjnego lub umocowany na zaworze butli w celu uzyskania dodatkowych funkcji elektrycznych, jakie mogą być potrzebne. FiWaGuard zaleca, aby wszystkie systemy używały dwóch czujników ciśnienia połączonych z wizualną i dźwiękową informacją dla operatora.
Przewody i dysze gaśnicze
Środek gaśniczy dystrybuowany jest w obszarze komory silnikowej za pomocą przewodów gaśniczych wykonanych ze stali nierdzewnej, zakończonych dyszami. Dysze wykonane są w technologii wielokierunkowej umożliwiając dystrybucję środka w wielu płaszczyznach dzięki czemu proszek dostaje się w każdy zakątek komory.
Wizualna i dźwiękowa informacja dla operatora
Jest to zespół urządzeń montowanych w kabinie operatora. W skład zespołu wchodzi: syrena alarmowa generująca modulowany sygnał dźwiękowy oraz migająca lampka alarmowa. Zestaw ten ma na celu poinformować operatora o aktywacji systemu.
Moduł diagnostyczny
W szybki sposób informuje o skutkach nieautoryzowanej ingerencji w system. Monitoruje kondycję kluczowych elementów systemu. Jest najczęściej wybieraną „opcją” wśród klientów.